Lexique - Keikogi

Keikogi

keiko : entraînement
gi : habit

Kanji : 稽古着 ou 稽古衣