Lexique - Shisei

Shisei

Attitude, posture correcte